Uavhengig kontroll

Vi utfører obligatorisk uavhengig kontroll.

Uavhengig kontroll skal gjennomføres innenfor områder i tiltaket som har betydning for liv, helse og sikkerhet og der hvor byggefeil utgjør store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Direktoratet for byggkvalitet har laget bestemmelser for når det er påkrevd med uavhengig kontroll.

Områder for uavhengig kontroll

§  Uavhengig kontroll våtrom

§  Uavhengig kontroll lufttetthet

§  Overordnet kontroll

Obligatorisk uavhengig kontroll

For mange utbyggere og privatpersoner er det nedtelling mot innføringen av obligatorisk uavhengig kontroll på nybygg. Overgangsperiode for innføring av obligatorisk uavhengig kontroll er definitivt over fra og med 01. januar 2013. Søknader mottatt i kommune etter denne dato er pålagt obligatorisk uavhengig kontroll innenfor flere faggrupper. Det er tiltakshavers ansvar å skaffe til veie kontrollforetak.

Følgende regler om obligatorisk uavhengig kontroll vil gjelde:

Boliger i tiltaksklasse 1 (Eneboliger, 2-mannsboliger, leiligheter i maks to etasjer).

§  Uavhengig kontroll av våtrom

§  Uavhengig kontroll av lufttetthet

Gjelder også fritidsboliger med mer enn én bruksenhet.

Boliger tiltaksklasse 2 og 3 (Flermannsboliger med mer enn to etasjer)

§  Uavhengig kontroll av våtrom

§  Uavhengig kontroll av lufttetthet

§  Uavhengig kontroll av bygningsfysikk

§  Uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet

§  Uavhengig kontroll av Geoteknikk

§  Uavhengig kontroll av Brannsikkerhet

Gjelder også fritidsboliger.

Ta nærmere kontakt vedr. ytterligere info og pris.