Lånetaksering

Byggmester Thor Johansen er en veletablert aktør innen taksering av både eiendom, bygninger og skader. Vi har lang erfaring i bransjen og kjenner markedet godt. Lånetaksten, er den verdien som banken bruker som grunnlaget for lån, pant og eventuelt tvangssalg av boligen. Denne verdivurderingen ligger normalt 20% lavere enn verditaksten.

Vi utfører både verditakst og lånetakst og dette får kunden i samme takstdokument.