Skjønn

Når en eiendom får skade, så er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Dette har vi i Byggmester Thor Johansen AS lang erfaring med.

Ved større skader er det vanlig at forsikringsselskapet og skadelidte har hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning.