Skade

Verditaksering

Vi utarbeider verditakst av alle typer eiendommer. Verditaksering oppgir en teknisk verdi av eiendommen. Dette kan brukes i forbindelse med finansiering, salg og skift. Verditaksten gir den verdien på eiendommen som er forventet i markedet.

Byggmester Thor Johansen er medlem av NITO Takst, som er ledende innen taksering.