Boligsalgsrapport

Låneoppfølging

I byggeprioder kan entreprenører eller byggmester kreve avdrag fra kontraktsummen etter vært som arbeid er utørt. Før fakturaen går til utbetaling krever ofte långiver en nøytral kontroll av fakturabeløpet. Dette er for å verifisere at det er samsvar mellom beløpet entreprenøren krever og de verdiene som faktisk er tilført byggeplassen.