Tømrerarbeid

Thor Johansen AS tar jobben uansett omfang når det kommer til generelle tømrerarbeider. Det er ofte lett å tenke at man skal gjøre ting selv, men det kan ofte være lurt å leie inn fagfolk der hvor ting som blir feil har større konsekvenser. Vi tar gjerne på oss ansvaret med alle mulige tømrerarbeider alt fra skifting av kledning til montering av vinduer.