Boligsalgsrapport

Kontroll av våtrom

Kontroll av våtrom skal være en siste sjekk hvor man ser at plasseringen av sluk er i plan og høyde som prosjektert. Visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slikmansjett og sluk. Synliggjøring av eventuell lekkasje fra sisterne ved utløp til gulv. Samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og slik og at disse produktene benyttes korrekt.

Kontroll av våtrom er hovedsaklig en grundig kontroll av arbeid.