Himlinger

Himlingen har en viktig funksjon, spesielt i åpne kontorlandskap, klasserom, auditorier og idrettshaller, der god lyd og optimal romakustikk har stor betydning for bruken av rommet. Enten det er skole, kontor eller andre steder hvor lyd er viktig, utfører Thor Johansen AS jobben.