Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport gir deg en teknisk tilstandsanalyse på din bolig. Vi følger en detaljert sjekkliste og vurderer om det er behov for å reparere, fornye eller vedlikeholde. Slik beregner vi din verdi på boligen og vi legger vekt på byggtekniske detaljer. I rapporten er det en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som vi observerer under arbeid.