Fjerning av soppskader

Om det er soppskader i huset er det viktig å få fjernet soppen så fort som mulig. Dette for at man skal redusere de fysiske skadene. Om det soppen kommer tilbake er det ofte snakk om vannskader, men det kan være andre underliggende grunner. Vi finner ut av problemet og tar på oss jobben!