Boligsalgsrapport

Byggeledelse

En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på byggeplassen, som også har fullmakt til å bestille ytelser for et begrenset beløp. Vi foreat en gjennomgang av byggelederens rolle, hvor krav som stilles til byggelederen i de ulike kontraktene og med ulike entrepriseformer. Vi gjennomgår byggelederens oppgaver i de ulike faser av byggeprosjektet.