Takstmannens sjekkliste

Skal du kjøpe bolig? Her finner du takstmannens sjekketips før kjøp.

Tak og taktekke

Er det gammel takstein, 40 år eller eldre, har denne begrenset levetid.

Det kan også forekomme sprukne stener som gir lekkasje ned på undertaket.

Flate tak betegnes som risikokonstruksjon. Komplekse takkonstruksjoner har stor sannsynlighet for skjulte skader.

Istapper betyr at loftet er dårlig isolert eller for dårlig luftet. Kan gi lekkasjeskader.

Skorsteiner eldre enn 50 år er oftest moden for utskiftning/rehabilitering. Levetid avhenger av brensel.

Kledning

Se etter råteskader på kledning. Lettest å se nederst på kledningen og rundt vinduer.

Se om vannbrett er montert underkledning med beslag.

Sjekk om ytterveggene er etterisolert.

Takrenner og nedløp

Se etter skader på renner og nedløp.

Nedløpene får frostsprekker hvis røret er tett. Vann vil da sprute direkte på veggen og forårsake skader på den.

Nedbøyde takrenner tyder på dårlig isolerte tak. Nedløp skal tilknyttes overvannsledning eller ledes bort fra huset i egne rør.

Grunnmur

Se etter sprekker og skader på muren.

Er det tydelige sprekkdannelser, kan det være setninger i grunnen.

Dårlige grunnforhold kan bety svært store kostnader, i verste fall riving av huset.

Vinduer

Er det mer enn 20 år gamle isolerglassvinduer, er det sannsynlig at de kan punktere i nær fremtid. Da blir det dugg og grå felter mellom glassene.

Isolerglassvinduer fra 1965 til 1975 – helt frem til 1980 for importerte vinduer – kan inneholde PCB og må behandles som spesialavfall

Nedgravde oljetanker

Gamle oljetanker har betydelig risiko for lekkasje. Kostnadene kan bli på flere hundre tusen kroner.

Krypkjeller og kjellerom

Kjeller med svært lav takhøyde kalles krypkjeller.

De fleste har jord, stein eller fjellgrunn. Er udrenerte og sjelden tilstrekkelig ventilert.

Ofte fulle av plankerester som gir grobunn for sopp og råte.

Innredet kjellerrom: Innredede kjellere er en risikokonstruksjon. Grunnmur blir ofte utfôret og kledd med panel eller platevegger.

Gir fukt- og råteproblemer.

Bad

Dårlig lukt kan være tegn på at noe er galt, men også på manglende rensing av sluk.

Bad skal ha ventilasjon, avtrekk over tak og spalte i dør. Kan ha mekanisk avtrekk.

Se etter fuktmerker rundt takventiler.

Hvis badet har dusjkabinett, spør om når og hvorfor det er montert. Årsak kan være gamle fuktskader i veggene.

Ved dusj direkte på flislagte vegger og gulv: Se etter om flisene er løse, flisfugene er hele eller har tynne sprekker. Hvis det er sprukne fuger i dusjsonen og enkelte løse fliser er det tydelige tegn på at det kan være fuktskade i platene bak.

Fall til sluk: Spyl vann på gulvet, se om vannet renner til sluk. Hvis ikke, er det en forskriftsmangel.

Bad med gulvbelegg, baderomsplater eller veggvinyl er stort sett en god og sikker løsning. Belegget fungerer som membran, og det er lett å se om det er skadet.

Malt strietapet og flislagt gulv med sokkelflis på veggen er en løsning med stor risiko for fuktskader.

Er badet 15 år eller eldre er det stor sannsynlighet for at badet må renoveres i sin helhet i nær fremtid.

Det er også mange skader på nyere bad. Sjekk hvem som har gjort arbeidene, og om også røropplegg og sluk er renovert.

Sjekk garantier og be om dokumentasjon.

La oss gjøre jobben!

Vi er ivrige etter å jobbe med deg på ditt prosjekt.

Kontakt