Priser på våre tjenester

Prisene på våre arbeidsoppdrag er naturlig nok avhengig av arbeidsmengden og vil variere med størrelsen på oppdraget. Dermed må prisen på de tjenestene som ikke er spesifisert nedenfor regnes ut i hvert enkelt tilfelle. Send oss da en forespørsel, så får du et pristilbud tilbake. Alle oppgitte priser er inkludert mva.

Swipe til venstre eller snu telefonen for å se priser!

Taksering Pris
Taksering for tomt 6.300,-
Forhåndstakst 7.350,-
Verditakst for fritidsbolig 8.400,-
Verditakst for leilighet 6.900,-
Verditakst for enebolig 7.900,-
Verditakst for enebolig m/utleiedel 8.400,-
Verditakst for tomannsbolig 9.900,-
Verdivurdering enebolig 6.000,-
Verdivurdering fritidsbolig 6.900,-
    – Tillegg for energimerking 2.100,-
Kjøring 10,- pr. km.
Timespris takst tjeneste 1.800,-

 

Andre tjenester Priser
Tilstandsanalyse av bygg eller bolig for vedlikeholdsplan Pristilbud
Uavhengig kontroll Pristilbud
Overtakelsesforretning Pristilbud
Utarbeidelse av byggesøknad og ansvarlig søkefunksjon Pristilbud
Byggetegninger og ansvarlig for arkitekturprosjektering Pristilbud
Prosjekt- og byggeledelse Pristilbud
Bistand ved bygging, reklamasjon eller skader Pristilbud
Arealoppmåling Pristilbud
Reklamasjonsrapport Timesbasert
Skadetakst Timesbasert

Vår timepris ligger som basis i våre pristilbud og de fleste andre priser.
Timeprisen er for tiden kr 1.800,-

Våre priser er basert på avstand til takstoppdrag innen 10 km. Utover dette tilkommer kjøretid, km og bompenger.

Alle priser inkl. mva.
Prislisten er sist oppdatert 04.04.2024

Telefonbistand

Vi tilbyr også våre kunder bistand over telefon. Vi kan svare på spørsmål og gi råd av byggteknisk karakter.
En betalt samtale i forkant av en ønsket befaring kan også være tilstrekkelig for svar på Deres spørsmål.

Vår rådgivningstjeneste blir fakturert etter medgått minuttpris, for tiden 20,- pr. min.

Et telefonmøte med varighet inntil 15 minutter blir kreditert om videre oppdrag avtales.

Ta kontakt i dag for ytterligere informasjon vedrørende priser, produkter og tjenester

Thor-Sirkel

Thor Johansen
Byggmester
Takstingeniør

Tlf: 91323786
Epost: post@byggmester-tj.no

Thomas-sirkel

Thomas E. Johansen
Daglig Leder
Byggmester
Takstingeniør

Tlf: 92405352
Epost: thomas@byggmester-tj.no

Logo norsk takst

La oss gjøre jobben!

Vi er ivrige etter å jobbe med deg på ditt prosjekt.

Kontakt