Verditaksering

Vi utarbeider verditakst av alle typer eiendommer. Verditaksering oppgir en teknisk verdi av eiendommen. Dette kan brukes i forbindelse med finansiering, salg og skift. Verditaksten gir den verdien på eiendommen som er forventet i markedet.

Byggmester Thor Johansen er medlem av NITO Takst, som er ledende innen taksering.

Lånetaksering

Byggmester Thor Johansen er en veletablert aktør innen taksering av både eiendom, bygninger og skader. Vi har lang erfaring i bransjen og kjenner markedet godt. Lånetaksten, er den verdien som banken bruker som grunnlaget for lån, pant og eventuelt tvangssalg av boligen. Denne verdivurderingen ligger normalt 20% lavere enn verditaksten.

Vi utfører både verditakst og lånetakst og dette får kunden i samme takstdokument.

La oss gjøre jobben!

Vi er ivrige etter å jobbe med deg på ditt prosjekt.

Kontakt