Himlinger

Himlingen har en viktig funksjon, spesielt i åpne kontorlandskap, klasserom, auditorier og idrettshaller, der god lyd og optimal romakustikk har stor betydning for bruken av rommet. Enten det er skole, kontor eller andre steder hvor lyd er viktig, utfører Thor Johansen AS jobben.

Fjerning av soppskader

Om det er soppskader i huset er det viktig å få fjernet soppen så fort som mulig. Dette for at man skal redusere de fysiske skadene. Om det soppen kommer tilbake er det ofte snakk om vannskader, men det kan være andre underliggende grunner. Vi finner ut av problemet og tar på oss jobben!

La oss gjøre jobben!

Vi er ivrige etter å jobbe med deg på ditt prosjekt.

Kontakt